fbpx
 

Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale SUNSTONE CAPITAL S.R.L

, cu sediul în STR. AVIATOR TRAIAN VASILE, NR.67, România, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării socialgenio.com

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți client al Site-ului www.socialgenio.com a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresă de e-mail, adresă de facturare, adresă de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferintele/obisnuintele dumneavoastră în cadrul socialgenio.com precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Dacă pentru a va crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, www.socialgenio.com va prelucra urmatoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresă de e-mail.

Dacă sunteți vizitator al Site-ului,www.socialgenio.com va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactati în acest fel.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți client al Site-ului,www.socialgenio.com prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

  • dezvoltarea relației contractuale dintre dvs. și SUNSTONE CAPITAL S.R.L, respectiv pentru preluarea, validarea, trimiterea și facturarea comenzii plasate pe Site, informându-vă despre starea comenzii, organizarea returnării produselor comandate etc.

Subiect: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe acordul dintre dvs. șiSUNSTONE CAPITAL S.R.L, astfel cum este definit în Termeni și condiții. Furnizarea datelor dvs. personale este necesară pentru îndeplinirea acestui contract. Refuzul de a furniza date poate avea ca rezultat relațiile contractuale dintre dvs. și SUNSTONE CAPITAL S.R.L fiind incomplete.

  • să respecte obligațiile legale care îi revin SUNSTONE CAPITAL S.R.L în contextul serviciilor furnizate prin intermediul Site-ului, inclusiv obligații fiscale și arhivare.

Subiect: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop este necesară pe baza obligațiilor legale. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este necesară. Refuzul de a furniza date poate avea ca rezultat imposibilitatea ca SUNSTONE CAPITAL S.R.L să își respecte obligațiile legale și, prin urmare, imposibilitatea de a vă oferi servicii prin intermediul Site-ului.

  • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea prin e-mail, sms a comunicărilor comerciale despre produsele și serviciile oferite de SUNSTONE CAPITAL S.R.L prin intermediul site-ului web.

Subiect: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe consimțământul dvs. dacă alegeți să le furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop bifând caseta corespunzătoare în momentul creării contului. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale, puteți utiliza opțiunea de la sfârșitul fiecărui e-mail care conține comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul acordării consimțământului pentru prelucrarea datelor dvs. în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dvs.

  • în scopul efectuării diferitelor analize, raportarea modului în care funcționează site-ul, crearea profilurilor de preferințe ale consumatorilor, în principal pentru a îmbunătăți experiența oferită pe site.

Subiect: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe interesul legitim al SUNSTONE CAPITAL S.R.L este de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Dacă sunteți un vizitator al site-ului,SUNSTONE CAPITAL S.R.Lprocesează datele dvs. personale după cum urmează:

  • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea de comunicări comerciale pe produsele și serviciile oferite deSUNSTONE CAPITAL S.R.L prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail) prin intermediul site-ului.

Subiect: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe consimțământul dvs. dacă alegeți să le furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop completând și bifând caseta corespunzătoare din formularul de contact disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale, puteți utiliza opțiunea de la sfârșitul fiecărui e-mail care conține comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară Refuzul de a furniza consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dvs.

  • pentru a rezolva reclamații, reclamații și pentru a monitoriza traficul și pentru a vă îmbunătăți experiența pe site.

Subiect: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe interesul legitim al SUNSTONE CAPITAL S.R.L pentru a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorului Site-ului, inclusiv prin rezolvarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Perioada de timp în care procesăm datele dvs.

Ca o chestiune de principiu,SUNSTONE CAPITAL S.R.Lvă va prelucra datele personale atât timp cât este necesar pentru a atinge obiectivele de prelucrare menționate mai sus.

Dacă sunteți client, vă vom prelucra datele pe durata relației contractuale și ulterior în conformitate cu obligațiile legale ale SUNSTONE CAPITAL S.R.L (de exemplu, în cazul documentelor financiare și contabile pentru care termenul de păstrare a legii este de 10 ani de la data exercițiului financiar în care au fost întocmite).

În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai dupa livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopuri de marketing, SUNSTONE CAPITAL S.R.L va înceta prelucrarea datelor dvs. personale în acest scop fără a afecta prelucrarea SUNSTONE CAPITAL S.R.L pe baza consimțământului dumneavoastră înainte de a-l retrage.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare SUNSTONE CAPITAL S.R.Lpoate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SUNSTONE CAPITAL S.R.L în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale,în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

pentru administrarea Site-ului;

în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către.. prin intermediul Site-ului; prin intermediul site-ului;

pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevazută de lege etc.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SUNSTONE CAPITAL S.R.L, conform celor descrise în prezentul document;

dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SUNSTONE CAPITAL S.R.L cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către. SUNSTONE CAPITAL S.R.L  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre urmatoarele motive:

acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SUNSTONE CAPITAL S.R.L să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restricționarea prelucrării în masura în care:

persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor, respectiv i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de către SUNSTONE CAPITAL S.R.L către alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează sa fie prelucrate în temeiul interesului legitim alSUNSTONE CAPITAL S.R.Lsau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SUNSTONE CAPITAL S.R.L poate demonstra ca are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

dreptul de a vă adresa Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în masură în care considerați necesar.

Pentru orice intrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: [email protected]

https://socialgenio.com/wp-content/uploads/2021/03/footer-logo.png

We believe the future of social media content is human! Our social genies are a mix of local writers &international marketing experts that work together to offer you the best digital presence! No bots involved, daily posting, consistent approach!

[email protected]

Connect

Keep up to date with the latest news and offers from Social Genio, simply subscribe with your email address.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image